Interesne dejavnosti

clip art kids playing

Interesne dejavnosti vsako leto organiziramo glede na strokovni kader, ki ga imamo na razpolago, glede na materialne in prostorske možnosti ter glede na interese in potrebe učencev. Vključevanje v interesne dejavnosti je prostovoljno in včasih se zgodi, da med šolskim letom zanimanje za kako dejavnost upade, za drugo pa na novo vznikne.

Interesne dejavnosti pričnejo v mesecu oktobru.

O točnem datumu pričetka bodo mentorji obvestili prijavljene učence.