Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo v šolskem letu 2019/20 izvajali za učence 1., 4., 5. 6. in 7. razreda. 

V šolskem letu 2020/2021 izvajamo:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  – za učence 7., 8. in 9. razreda

ŠPORT  ZA ZDRAVJE

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL, RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, MULTIMEDIJA

ITALIJANŠČINA 1, 2, 3

ŠPANŠČINA 3

IZBRANI ŠPORT – nogomet

IZBRANI ŠPORT – košarka

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

SONCE, LUNA IN ZEMLJA

ZVEZDE IN VESOLJE

LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – za učence 4., 5. in 6. razreda

DRUG TUJI JEZIK ITALIJANŠČINA

TEHNIKA

RAČUNALNIŠTVO

(vse na matični šoli)

in PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA za 1. razred (na matični in podružnični šoli).