Obrazci in vloge

NOVO

SKLEP o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojih v vrtcihsklep MS MONG 21-3-2019

VLOGA ZA VPIS V VRTEC 2020-21

VLOGE

VLOGA ZA ZAČASNI IZPIS – POLETNO REZERVACIJO

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA ZARADI BOLEZNI

VLOGA ZA IZPIS OTROKA IZ VRTCA

 

Za ogled dokumentov potrebujete program Acrobat Reader. V kolikor ga nimate nameščenega na vašem računalniku, ga lahko dobite na naslovu:

https://get.adobe.com/si/reader/.

Program je brezplačen.