Šolski koledar

Šolsko leto 2020/2021 se začne 1. 9. 2020 in konča 24. 6. 2021, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2021.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 2. 9. 2019 do 29.1. 2021
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 30. 1. 2021 do 24. 6. 2021 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15. 6. 2021)

POČITNICE 

 • Jesenske: od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020
 • Novoletne: od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021
 • Zimske: od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021
 • Prvomajske:  27. 4. 2021 in 2. 5. 2021
 • Poletne: od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021

POUKA PROSTI DNEVI

 • 31. 10. 2020 – dan reformacije
 • 1. 11. 2020 – dan spomina na mrtve
 • 25.1 2. 2020 – božič
 • 26. 12. 2020 – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. 1. in 2. 1. 2021  – novo leto
 • 8. 2. 2021 – slovenski kulturni praznik
 • 5. 4. 2021 –  velikonočni ponedeljek
 • 27. 4. 2021 – dan upora proti okupatorju
 • 1. 5. in 2. 5. 2021 – praznik dela
 • 25. 6. 2021 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

 • od 16. 6. 2021 do 30.  6. 2021: prvi roki za učence devetih razredov
 • od 28. 6. 2021 do 9. 7. 2021: prvi roki za učence ostalih razredov
 • od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021: drugi rok za vse učence od 1. do 9. razreda

INFORMATIVNA DNEVA NA SREDNJIH ŠOLAH 

Informativna dneva za učence 9. raz. bosta na srednjih šolah v petek, 12. februarja,  in v soboto, 13.  februarja 2021.

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda:

 • slovenščina – 4. 5. 2021
 • matematika – 6. 5. 2021
 • tuji jezik (angleščina) – 10. 5. 2021

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda:

 • slovenščina – 4. 5. 2021
 • matematika –  6. 5. 2021
 • tretji predmet (ŠPORT) –  10. 5. 2021