Sodelovanje s starši

prenos (2)

Naj starševstvo ne bo »najtežji poklic« in travma za vas 

in vaše bližnje, ampak začnite svoje starševstvo doživljati kot

privilegij, kot darilo življenja, kot priložnost, ki vam je bila

dana – kajti vaši  otroci so vaša največja sreča

in vaše resnično bogastvo.

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem pomagamo z nasveti in jim omogočimo krajše bivanje z otrokom v vrtcu v času, ko se privaja.

Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki formalnih in neformalnih oblik, o dogajanju v vrtcu vas bomo obveščali preko obvestil na oglasnih deskah, po aplikaciji eAsistent, vrtčevska spletna stan pa je namenjena stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.

GOVORILNE URE

Popoldanske pogovorne ure bodo v obeh enotah vsak prvi delovni torek v mesecu,
za VRTEC PRVAČINO od 16.00 do 17.00,
        za VRTEC DORNBERK pa od 16.30 do 17.30.
SEPTEMBER
OKTOBER   8. 10. 2019
NOVEMBER 5. 11. 2019
DECEMBER 3. 12. 2019
JANUAR 7. 1. 2020
FEBRUAR 4. 2. 2020
MAREC 3. 3. 2020
APRIL 7. 4. 2020
MAJ 5. 5. 2020
JUNIJ

Starši se lahko pogovorite o otroku tudi ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca, a le, če s tem ne motite poteka dela v skupini.

Poglobljen pogovor o otroku je mogoč le v času, ki je temu namenjen.

RODITELJSKI SESTANKI

V obeh enotah načrtujemo še pred septembrom roditeljski sestanek, na katerem starše otrok novincev seznanimo z dejavniki, ki otrokom olajšajo prehod v vrtec. Roditeljski sestanki bodo organizirani glede na sprotne potrebe tako s strani staršev kot pedagoških delavcev. Roditeljski sestanek načrtujemo pred odhodom predšolskih otrok na letovanje in glede na želje staršev tudi pred udeležbo na plavalnem tečaju. Organizirali bomo tudi tematsko predavanje s področja vzgoje.