Svet zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Anton Harej, Gorazd Gorjan in Sašo Kogovšek,

pet predstavnikov zavoda: Monika Mihelj KalinIrena Čebron, Marjana Turk, Tanja Furlan in Barbara Šinigoj ter

trije predstavniki staršev: Monika Čotar Gorup, Andreja Slejko Rojc in Tina Zupančič.

Predsednica sveta zavoda je Monika Mihelj Kalin, namestnik predsednice je  Gorazd Gorjan.