Vrtec se predstavi

Hišniška in vzdrževalna dela v obeh vrtcih opravljata Silvan Berce in Borut Skomina.

Za čistočo skrbita Asima Omerčević (Vrtec Prvačina), Doris Baša in Danijela Vodopivec (Vrtec Dornberk).

Obroke hrane pripravljajo v centralni kuhinji v OŠ Dornberk.