Varstvo učencev

JUTRANJE VARSTVO

Za učence 1. razreda in izjemoma za učence 2., in 3. organiziramo jutranje varstvo, in sicer od 6.30  dalje. Za učence 1. razreda PŠ je organizirano varstvo od 7.00 dalje. Starši učencev 2., in 3.  razreda morate vodstvu šole podati prošnjo z obrazložitvijo potrebe po varstvu.

VARSTVO  VOZAČEV 

Mestna občina Nova Gorica zagotavlja za učence iz Prvačine  dodatni  avtobusni prevoz v šolo,  in sicer ob 7.19 in ob 8.09. Avtobus odpelje izpred Kulturnega doma v Prvačini. Prevoz je zagotovljen vse delovne dni v tednu.

Večina učencev 3. triade ima že v jutranji uri pouk  (RU, dodatni in dopolnilni pouk, izbirni predmeti …). Učenci od 5. do 7. razreda imajo teh obveznosti res nekoliko manj, a še vedno vsaj dva do trikrat na teden.

Za vse učence, ki prihajajo v šolo s kombijem, šola organizira  varstvo vozačev,  ki je za vse vozače obvezno.  Varstvo poteka v avli šole pod nadzorom dežurnega učitelja.

13567563-háttér,-boldog-gyerekek-és-színes-ceruzák

VARSTVO UČENCEV, KI IMAJO PROSTO URO ALI OBISKUJEJO DEJAVNOSTI PO 6. ŠOL. URI

Učenci, ki imajo po rednem pouku (6. šol. uro) prosto uro ali  čakajo na kasnejše dejavnosti (npr. pevske vaje, interesne dejavnosti …) morajo obvezno k varstvu. Med varstvom učenci lahko berejo, napišejo domačo nalogo, lahko pa se z dežurnim učiteljem dogovorijo tudi  za odhod na kosilo, obisk šolske knjižnice, obisk dodatnega ali dopolnilnega pouka oz. morebitnih drugih dejavnosti, ki takrat potekajo na šoli. Neprihajanje k varstvu, prosto sprehajanje po šoli ali celo zapuščanje šole brez vednosti učitelja ni dovoljeno in je kršitev šolskega reda.